Visjes

Pedagogisch beleid

Bij RivaKids werken we volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in ons pedagogisch beleid. Dit beleid ondersteunt onze pedagogisch medewerkers door hen een duidelijke en specifieke leidraad te bieden voor de opvang en begeleiding van de kinderen.

Ons beleid is opgebouwd rondom onze kernwaarden: nieuwsgierigheid, verbinding en vertrouwen. We stimuleren nieuwsgierigheid bij kinderen, zodat ze de wereld om hen heen ontdekken en leren. Door verbinding te creëren, bouwen we sterke, ondersteunende relaties tussen kinderen, ouders en medewerkers. En door vertrouwen te geven en te ontvangen, zorgen we voor een veilige en betrouwbare omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Benieuwd naar ons pedagogisch beleid? Je kunt hem hier inlezen.

In het pedagogisch beleid wordt verwezen naar onder andere het locatie-specifieke werkplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locaties. Als je deze documenten wilt opvragen, kun je contact opnemen met de manager van de betreffende locatie.

Een baby in een buitenbedje.
Jongetje aait handpop Puk.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Er zijn peuters die een beetje extra steun in hun ontwikkeling nodig hebben. Voor deze kinderen kan er begeleiding geboden worden vanuit de VVE: Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Klik hier voor meer informatie.

Privacy beleid

RivaKids verzamelt persoonsgegevens van jou en je kinderen om de best mogelijke zorg te bieden en je op de hoogte te houden. Voor het welzijn van je kind vragen we ook om bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder gegevens over afgenomen opvang en BSN-nummers die we aan de belastingdienst moeten doorgeven.

Van onze medewerkers verzamelen we persoonsgegevens om hun kwalificaties voor werken in de kinderopvang te verifiëren. Ook vragen we om een VOG, aangezien dit wettelijk vereist is.

We verzamelen en bewaren alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens en beperken de toegang tot deze gegevens tot wat noodzakelijk is voor verwerking. Uiteraard behandelen we alle gegevens vertrouwelijk. Ze worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Gegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt buiten onze wettelijke verplichting om, na jouw schriftelijke toestemming.

Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens in te zien en te laten wijzigen. Voorafgaand aan de verwerking vragen we jouw toestemming, en je hebt het recht hier bezwaar tegen te maken.

Baby kijkt in de camera