Visjes

Pedagogisch beleid

RivaKids werkt volgens de richtlijnen die staan in het pedagogisch beleid. Hierdoor zijn onze pedagogisch medewerkers ondersteund door een helder pedagogisch beleid. Dit beleid is specifiek genoeg om duidelijk richting te geven aan de manier waarop zij de kinderen moeten opvangen en begeleiden.

Het pedagogisch beleid kun je op de groep of in het ouderportaal inzien.

Een baby in een buitenbedje.
Jongetje aait handpop Puk.

Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)

Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) in een onderdeel van het ontwikkelingsachterstanden beleid. Deze methode wordt ingezet om kinderen met een mogelijke ontwikkelingsachterstand extra stimulering in hun ontwikkeling te bieden en beter voor te bereiden op de basisschool.

Bij onze vestigingen in Dodenwaard, Ingen, Kesteren, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ochten, Opheusden en Zoelen maken we gebruik van de VVE programma’s Uk en Puk en Piramide. Dit programma is onderdeel van de gehele werkwijze binnen deze organisaties. Alle kinderen kunnen gebruik maken van VVE, alleen het consultatiebureau geeft een VVE certificaat af aan kinderen die hier specifieke behoeften in hebben. Deze behoeften kunnen liggen in de taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling of in de reken ontwikkeling. Binnen onze visie zijn deze vier grootse ontwikkelgebieden het uitgangspunt om elk kind passende ontwikkelingsstimulering te bieden.

 

Het programma

Het programma bestaat uit verschillende themablokken, die telkens een aantal weken duren. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: grof motorisch (fietsen, rennen), fijn motorisch (knippen, lijmen, kralen), sociaal-emotioneel (blij, boos, bang, samenspelen, delen), taal (voorlezen, woordbeelden, benoemen, vertellen) en cognitief (vormen, kleuren, rangschikken). We houden altijd rekening met de interesse, het tempo en het niveau van een kind.

Via afwisselende thema-activiteiten wordt er kennisgemaakt met allerlei boeiende en bijzondere onderwerpen uit het dagelijks leven. Met veel plezier begeleiden en stimuleren we de kinderen op weg naar de basisschool.

Meisje maakt een puzzel.
Peuters bouwen samen een toren van blokken.

VVE indicatie

Kinderen met een VVE indicatie worden zo veel mogelijk individueel begeleid. Naast de pedagogisch medewerker is er ook een tutor aanwezig. Dit is iemand die is gespecialiseerd om kinderen individueel te begeleiden en volgen. De VVE-groep bestaat uit maximaal zestien kinderen. Naast de extra dagdelen blijven de kinderen hun eigen groep bezoeken. Ze komen dus in totaal vier dagdelen per week naar de speelzaal. Zo krijgen ze de kans om een programma te volgen dat het best aansluit bij de ontwikkeling.

Overdracht aan basisschool

Uiteraard kun je als ouder rekenen op een zorgvuldige overdracht op het moment dat een kind naar de basisschool gaat. Wij adviseren om deze informatie bij het eerste gesprek op de basisschool te overhandigen. Zo weet de school hoe het gaat met de ontwikkeling van het kind en kan de leerkracht hier rekening mee houden in het lesprogramma.

Privacy beleid

RivaKids legt persoonsgegevens vast van u en uw kinderen. Dit doen we om zo goed mogelijk voor uw kind te kunnen zorgen en u op de hoogte te kunnen houden. Voor het welbevinden van uw kind vragen we ook om bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens  Verder vragen we persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke plichten. Dit zijn onder andere gegevens over de afgenomen opvang en BSN nummers, die we  door moeten geven aan de belastingdienst.

Van onze medewerkers vragen we ook persoonsgegevens, zodat we kunnen verifiëren dat de ze gekwalificeerd zijn om te werken in de kinderopvang. Tevens vragen we een VOG van de medewerkers, omdat dit een wettelijke voorwaarde is.

We leggen zo min mogelijk persoonsgegevens vast en bewaren die zo kort mogelijk. We beperken de toegang tot uw gegevens, zodat die alleen voor de noodzakelijke verwerking toegankelijk zijn. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met de gegevens om. De gegevens bevinden zich in een beveiligde omgeving en zijn niet inzichtelijk voor onbevoegden.

Als derden buiten onze wettelijk plicht om gegevens vragen, zullen we deze alleen aanleveren na uw schriftelijk toestemming. 

U kunt de gegevens inzien bij ons. Uw kunt ten alle tijden de gegevens laten wijzigen. Wij vragen vooraf toestemming voor de verwerking, uw kunt daar bezwaar tegen maken. 

Baby kijkt in de camera