Kinderopvangtoeslag

Visjes

De overheid wil ouders stimuleren om te werken. Kinderopvangtoeslag is een maandelijkse bijdrage van de overheid. Dankzij deze tegemoetkoming van de overheid is het voor ouders financieel aantrekkelijker om hun kind naar de kinderopvang of BSO te brengen. Ouders kunnen een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen via de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag een ouder krijgt, hangt af van het inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Recht op kinderopvangtoeslag

Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor geregistreerde kinderopvang of buitenschoolse opvang wanneer je werkt of een opleiding volgt. RivaKids voldoet aan alle wettelijke eisen en staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag krijgt maximaal 230 opvanguren per kind per maand vergoed. Het maakt sinds 2023 niet meer uit hoeveel uren je per maand werkt of hoeveel uur je een opleiding, een traject naar werk of inburgeringscursus volgt.

Kijk voor alle voorwaarden op Belastingdienst Mijn Toeslagen.

Jongen speelt met een speelgoed auto.
Lachend baby meisje met een knuffel.

Benodigdheden aanvraag kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag vraag je aan via de website van de Belastingdienst. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heb je een DigiD nodig. Houd ook de gegevens over jouw inkomen en het contract met het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang bij de hand.

Het registratienummer waaronder RivaKids staat ingeschreven in het LRK moet aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Het registratienummer van de vestiging waar je opvang afneemt kun je terugvinden op het contract.

Let op! Je moet kinderopvangtoeslag aanvragen binnen drie maanden na het starten van het kind op de opvang. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loop je de toeslag en dus geld mis. Elke wijziging van het aantal opvanguren, het uurtarief en het inkomen geef je ook zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Op basis daarvan bepaalt de Belastingdienst steeds hoeveel toeslag je krijgt in de nieuwe situatie.

Kosten kinderopvang

Wat je als ouder zelf moet betalen aan kinderopvang is niet makkelijk uit te leggen. De daadwerkelijke kosten zijn in principe het bruto uurtarief vermenigvuldigd met het aantal uren opvang per maand. Daar gaat echter de kinderopvangtoeslag vanaf als deze is aangevraagd.

Op de website Proefberekening kinderopvangtoeslag kunt u wel een proefberekening maken van de kosten voor de kinderopvang. Aan deze berekening kunt u geen rechten ontlenen.

Meer informatie

Een jongen en een meisje maken een tekening.