Klachtenprocedure

Visjes

Dagelijks doen wij ons uiterste best om de kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen en een fijne tijd te bieden. Toch kunnen er aspecten zijn die anders aangepakt en/of verbeterd kunnen worden. Mocht er onverhoopt iets voorvallen waar je geen goed gevoel bij hebt dan vinden wij het fijn als je dit zo vroeg mogelijk met ons bespreekt. Wij staan open voor vragen en suggesties van jou als ouder en zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

RivaKids heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een intern en externe klachtenprocedure opgesteld. Deze procedure beschrijft de werkwijze van het behandelen en registreren van klachten. Het doel van het reglement is dat de onvrede onder de klanten wordt gehoord, zo mogelijk behandeld en opgelost. Zo kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren en de klacht in de toekomst voorkomen. Onze medewerkers worden gestimuleerd zoveel mogelijk klachten te registreren, dus ook opmerkingen, signalen, vragen van klanten die duiden op mogelijke punten ter verbetering van de organisatie, maar die niet als zodanig worden aangeboden voor behandeling.

Kinderen krijgen instructie op het voetbalveld.
Meisje maakt een puzzel.

De te nemen stappen

Voor de afhandeling van klachten beschikken wij over een
interne en externe procedure. Vanzelfsprekend behandelen wij klachten het liefst intern. Hiervoor kunnen onderstaande stappen worden genomen:

Een baby in een buitenbedje.
Een jongen op een tweelingfiets.

Klachtenloket

Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden opgepakt, dan kun je terecht bij het klachtenloket kinderopvang, www.klachtenloket-kinderopvang.nl of een geschil rechtstreeks indienen bij de geschillencommissie, www.degeschillencommissie.nl Bij het klachtenloket kun je terecht voor informatie, advies en mediation. Bij de geschillencommissie wordt een geschil ingediend, waarna een bindende uitspraak volgt. Onder een klacht wordt verstaan; iedere schriftelijke uiting van ongenoegen over de organisatie of de daarin werkzame medewerkers. Deze klachtenprocedure is gericht op klachten vanuit ouders en vanuit de oudercommissie. De oudercommissie kan een klacht indienen aangaande de behandeling van adviezen door RivaKids.

Laat het ons weten!
Heb je een vraag, opmerking of klacht? Of maak je je ergens zorgen over? Wij horen het graag van je! Ook suggesties ter verbetering van onze dienstverlening zijn van harte welkom. Zo kunnen we er alles aan doen om onze dienstverlening te optimaliseren en te verbeteren. Bespreek het met de pedagogisch medewerker(s) of leidinggevende van de betreffende vestiging. Het is ook mogelijk om het contactformulier hieronder in te vullen. Wij nemen dan contact met je op.

Contactformulier