Herroepingsrecht

Visjes

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons:

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Baby met een knuffel.
Meisje maakt een puzzel.

Gevolgen van de herroeping

Als je hebt verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaal je een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je ons ervan in kennis hebt gesteld dat je de overeenkomst herroept, reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.