Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Extra ondersteuning

Er zijn peuters die een beetje extra steun in hun ontwikkeling nodig hebben. Voor deze kinderen kan er begeleiding geboden worden vanuit de VVE: Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Bij RivaKids hebben we aandacht voor het vergroten van ontwikkelkansen en daarom bieden we op een aantal locaties, naast reguliere opvang, VVE aan. Hiermee krijgen kinderen de ondersteuning die ze nodig hebben voor hun ontwikkeling en worden ze voorbereid op de overgang naar de basisschool.

Meisje maakt een puzzel.
pedagogisch medewerker leest voor


VVE-indicatie en vergoeding

Via het Centrum voor Jeugd en Gezin van jouw gemeente (het consultatiebureau) kun je nagaan of jouw kind voor VVE in aanmerking komt. Wanneer er een VVE-indicatie door het consultatiebureau afgegeven wordt, vergoedt de gemeente een deel van de kosten voor voorschoolse educatie. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier voor onze infographic. Benieuwd naar de eigen financiële bijdrage? Met deze VNG-tabel kun je deze zelf berekenen.

VVE bij RivaKids

Peuters die in aanmerking komen voor een VVE-indicatie nemen kunnen vanaf de leeftijd van twee jaar gebruik maken van VVE opvang. Van twee tot twee en een half jaar kunnen peuters starten met twee ochtenden VVE. Vanaf twee en een half jaar kunnen zij vier ochtenden per week deelnemen aan het VVE-programma. Bij RivaKids maken we gebruik van de Uk & Puk methode. Deze educatieve methode biedt brede ontwikkelingsstimulering aan voor kinderen van 0- tot 4-jaar. De methode is opgebouwd in een programma wat herhaling en herkenning biedt in verschillende thema’s. Er worden binnen dit programma meerdere ontwikkelingsgebieden aangesproken:

  • Taalontwikkeling: mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, ontluikende en beginnende geletterdheid
  • Beginnende rekenvaardigheid (rekenprikkels): tellen, meten en oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling: ontwikkelen van de grove en fijne motoriek, sensomotoriek (horen, ruiken, voelen, proeven en zien), lichaamsbesef.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfbeeld, concentratie, samen spelen en werken.

Jongetje aait handpop Puk.

Alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op de VVE-groepen zijn opgeleid om ontwikkelingsgerichte begeleiding te bieden volgens het programma Uk & Puk. Omdat de ontwikkeling van jonge kinderen voor een groot deel thuis plaatsvindt, zoeken we bij RivaKids actief de samenwerking met ouders. Dat doen we bijvoorbeeld door middel van het organiseren van themabijeenkomsten en het aansluiten bij een introductie of afsluiting van een thema. Daarnaast delen we informatie en inspirerende activiteiten waar ouders thuis mee aan de slag kunnen.

Op de volgende vestigingen van RivaKids werken we met een VVE-programma: 

Vragen?

Wil je meer weten over VVE bij RivaKids of jouw kind hiervoor aanmelden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.