RivaKids - Renkum in de spotlights

In samenwerking met gemeente Renkum, welzijn Renkum en lokale (zorg) organisaties is er een informatiekrant gemaakt voor alle inwoners van de gemeente Renkum. De krant is gericht op het sociale domein, opvoeden, opgroeien, jeugd en jongeren in de gemeente.

Vestigingscoördinator Joyce Roeleveld

Onze vestigingscoördinator, Joyce, heeft enthousiast deelgenomen aan dit initiatief.  “De organisatie is in de breedte gegroeid. Vestigingsmanagers worden ondersteund door ons servicebureau met specialisten in planning, pedagogiek, marketing en personeelszaken. Hierdoor kunnen onze pedagogisch medewerkers zich volledig concentreren op de kinderen en hun ouders. Samen verder gaan als RivaKids heeft de kwaliteit alleen maar ten goede gekomen.”

Bij RivaKids vinden we het essentieel dat ouders hun kind met een gerust gevoel bij ons achterlaten. Joyce benadrukt: “Dit heeft ook een positief effect op het kind. We werken met toegewijde teams om een vertrouwde sfeer te creëren waarin ieder kind zich gezien en gehoord voelt.”

En de toekomst? Momenteel zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe Leer- en Ontmoetingscentrum in Doorwerth, waar we een kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zullen realiseren. Daarnaast gaan we de komende tijd investeren in samenwerkingen met onderwijs, sport, cultuur, wijkvoorzieningen en de gemeente, om een sterke pedagogische basis in de regio te versterken.

Peuter meisje speelt met werkbank gereedschap.